Disclaimer

Disclaimer

Het webaanbod van Burger King en het gebruik van de aangeboden diensten zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zoals hier gepresenteerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze disclaimer is te beschouwen als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar hier verwezen wordt. Mochten delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of niet meer volledig overeenkomen met de overige delen van het document, dan blijven de resterende in hun inhoud onaangetast en rechtsgeldig. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Inhoud website

Burger King Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid van claims tegen Burger King Nederland, die van materiële of immateriële aard zijn, veroorzaakt door het gebruik van informatie op Burgerking.nl of door onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten mits er vanuit BURGER KING® geen opzet of grove nalatigheid is. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichtingen. BURGER KING® behoudt zich het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

Verwijzingen en links

BURGER KING® verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van de link geen illegale inhoud is op de gelinkte pagina's. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina’s heeft BURGER KING® geen invloed. Daarom distantieert Burger King zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina's die zijn gewijzigd na de link. Deze verklaring geldt voor alle eigen internetlinks en verwijzingen evenals vermeldingen in BURGER KING® gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de informatie die er gepresenteerd is, is de aanbieder van de site aansprakelijk waarnaar gekoppeld is vanaf deze pagina.

Copyright

Materiaal dat afkomstig is van BURGER KING® , inclusief tekst en afbeeldingen, is beschermd door auteursrecht en eigendom van BURGER KING® tenzij anders gecrediteerd. Het kan niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, uitgezonden of verzonden in enigerlei wijze behalve voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wijziging van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doel is een schending van het auteursrecht. Alle handelsmerken voor goederen en diensten, en handelsnamen behoren toe aan Burger King Nederland. Wanneer software wordt gedownload, behoort de software aan BURGER KING® inclusief alle bestanden, afbeeldingen, vervat in of gegenereerd door de software. BURGER KING® geeft de gebruiker recht om de software te gebruiken. BURGER KING® behoudt het volledige auteursrecht op de software. De software mag niet gedistribueerd, verkocht, ontcijferd, omgekeerd, of overgedragen worden in enige andere vorm.

Voeding en allergie-informatie

  • Alle Voeding en Allergie-informatie op deze website is alleen geldig voor BURGER KING restaurants in Nederland.
  • De informatie is samengesteld op basis van voedsel analytische gegevens van de leverancier.
  • Burger King heeft deze informatie met de beste kennis en geloof beoordeeld, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid en volledigheid.
  • De gegevens zijn gebaseerd op standaard recepten en standaard grootte van de porties. Variaties in het productieproces binnen een bepaalde tolerantie range en kleine verschillen in product assemblage kunnen leiden tot kleine afwijkingen.
  • De Nederlandse standaard producten staan vermeld op deze site. Het is echter mogelijk dat sommige producten niet verkrijgbaar zijn in alle restaurants. Verschillen kunnen zich ook voordoen wanneer de gegevens voor nieuwe producten of product veranderingen niet kunnen worden opgenomen. Bovendien zijn de gegevens voor regionale of promotionele producten niet altijd beschikbaar. • Neem direct contact op met onze klantenservice als u informatie nodig heeft over producten die niet zijn opgenomen op de website.
  • De informatie is geldig vanaf december 2014
  • kruisbesmetting in de afzonderlijke bestanddelen en technisch onvermijdelijke onzuiverheden in de producten, kunnen net zo goed als andere kruisbesmettingen niet worden uitgesloten door gemeenschappelijke bereidingsprocessen in Burger King restaurants.

Gebruik van Facebook Social Plugins

In het kader van de aanwezigheid van Burger King op het Internet onder het domein www.burgerking.nl worden zogenaamde Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com gebruikt, dat geëxploiteerd wordt door de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Deze plugins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo. Wanneer u de Internetpresentaties van Burger King onder het domein burgerking.nl opent, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks aan de browser doorgegeven en door de browser in de website geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook informatie dat u de betreffende pagina van de website van Burger King geopend heeft. Bent u ingelogd bij Facebook, dan kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen. Wij wijzen u erop dat een uitwisseling van deze informatie reeds bij het openen van onze pagina's onder domein burgerking.nl plaatsvindt, ongeacht de vraag of u een interactie met de plugin initieert. Wanneer u een interactie met de plugin start, bijv. door de knop "vind ik leuk" te bedienen, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Doel en omvang van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook, alsmede de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer worden toegelicht in de Facebook-mededelingen over de privacybescherming. Wanneer u het ongewenst acht dat Facebook via onze website informatie over u verzamelt, moet u uitloggen bij Facebook, voordat u onze website onder het domain burgerking.nl bezoekt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Het verzamelen en het gebruik van uw IP-adres met Google Analytics, kunt u op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst herroepen. Voor meer informatie, zie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Wij wijzen u erop dat op deze site Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp ();" is uitgebreid teneinde een anonieme verzameling van IP-adressen te verkrijgen.